Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Economia i finances

Sistemes monetaris, indicadors i mecanismes de crèdit alternatius perquè els diners deixin de ser el centre del sistema

A Permact dediquem un apartat a l’economia perquè la manera en què funciona avui en dia el sistema monetari oficial és part de l’origen de la crisi social i ecològica global. Uns diners d’emissió centralitzada i, en ocasions, com ocorre amb el dòlar, privada, fa que el procés de creació dels diners sigui més que deficient des del punt de vista democràtic. L’emissió de diners basats en deute, amb interessos, és un mecanisme que propicia l’acaparament, aguditza les desigualtats tant entre països com dins dels mateixos i, a més, arrossega tot el sistema econòmic a l’imperatiu del creixement. El creixement econòmic es converteix en una necessitat del sistema i en un impossible biofísic alhora.

Un món sostenible necessita un sistema de finances conceptualment diferent. Existeixen moltes propostes per establir una relació diferent al mecanisme d’obtenció de béns i serveis actual que aconsegueixen un ús més eficient dels diners. Algunes d’aquestes propostes són: moneda local o regional; inversió ètica i comerç just; mercats de productors i agricultors recolzats a la comunitat; xarxes que fomenten l’intercanvi de serveis (Woof, Work away…); ús d’indicadors alternatius al PIB; cooperatives de consumidors; banca ètica; cooperatives de crèdit i iniciatives de consum col·laboratiu. Des de Permact ens acostem a projectes que busquen crear un altre tipus de diners, així com també generar un canvi en la relació que hi tenim.

Traduit per Andrea Silvestre i Cristina Eroles Juárez