Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Tinença de la terra i vida quotidiana

Auto-organització i espais col·laboratoris per crear camins propis a la recerca del benestar.

Quan a un país se li posa l’etiqueta de ”en vies de desenvolupament” s’assumeix que l’únic camí a seguir és el marcat pels països “avançats”, que a la vegada compleixen amb el mandat diví de seguir avançant sense fre. La modernitat, la societat del consum i la democràcia representativa són indiscutiblement el port al qual dirigir el vaixell. El motor del qual és el sistema social instaurat i les institucions internacionals, la classe política i la cooperació internacional són els fars que guien als navegants.

Aquesta visió es qüestiona tant des del nord com des del sud. Des de Pemact dediquem aquest apartat a la societat civil organitzada que cerca esculpir el seu propi futur des de l’horitzontalitat, l’auto-organització i la col·laboració en xarxa. Hi ha molts exemples que s’utilitzen des de fa molt de temps i que ens mostren maneres de canviar les regles. Cooperatives i associacions comunitàries, comunitats que cohabiten i prenen decisions per consens, títols nadius i drets d’ús tradicionals… d’abaix cap amunt, reflectir la concepció de desenvolupament pròpia de cada col·lectivitat és una gran experiència en la que tots podem participar.  

Traduït per Alba Castillo i Natalia Bofarull